صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...
« بازگشت به profile

Subtitles by GoldenBeard (16572)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Krypton - First Season
(2018)
TV   0 comments 0 received 347
9 hours ago
English Krypton - First Season
(2018)
TV   0 comments 2 received 623
9 hours ago
English Designated Survivor - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 0 received 262
10 hours ago
English Designated Survivor - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 1 received 362
10 hours ago
English Gold (Oro)
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 99
17 hours ago
English The X-Files - Eleventh Season
(2018)
TV   0 comments 0 received 452
18 hours ago
English The X-Files - Eleventh Season
(2018)
TV   0 comments 0 received 630
18 hours ago
English The X-Files - Eleventh Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 664
18 hours ago
English The X-Files - Eleventh Season
(2018)
TV   0 comments 0 received 693
18 hours ago
English Black Lightning - First Season
(2018)
TV   0 comments 3 received 1,423
1 days ago
English Black Lightning - First Season
(2018)
TV   0 comments 2 received 716
1 days ago
English DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   0 comments 0 received 1,500
2 days ago
English DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   1 comments 8 received 1,991
2 days ago
English The Greatest Showman
(2017)
Web   0 comments 4 received 2,796
2 days ago
English The Greatest Showman
(2017)
Web   1 comments 9 received 4,015
2 days ago
English Insidious: Chapter 4
(2018)
Blu-ray   0 comments 16 received 10,525
2 days ago
English iZombie - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 2 received 733
2 days ago
English iZombie - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 4 received 675
2 days ago
English Lucifer - Third Season
(2017)
TV   0 comments 7 received 2,965
3 days ago
English Lucifer - Third Season
(2017)
TV   0 comments 6 received 2,417
3 days ago
English The Walking Dead - Eighth Season
(2017)
TV   0 comments 4 received 3,525
3 days ago
English The Walking Dead - Eighth Season
(2017)
TV   0 comments 5 received 5,182
3 days ago
English Homeland - فصل هفتم
(2018)
Web   0 comments 2 received 2,887
3 days ago
English Homeland - فصل هفتم
(2018)
Web   0 comments 2 received 4,886
3 days ago
English Ash vs Evil Dead - Third Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 444
4 days ago
English Ash vs Evil Dead - Third Season
(2018)
Web   0 comments 2 received 669
4 days ago
English Once Upon a Time - فصل هفتم
(2017)
TV   0 comments 0 received 539
5 days ago
English Once Upon a Time - فصل هفتم
(2017)
TV   0 comments 3 received 931
5 days ago
English Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - Fifth Season
(2017)
TV   0 comments 7 received 3,023
5 days ago
English Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - Fifth Season
(2017)
TV   0 comments 7 received 2,380
5 days ago
English The Vanishing of Sidney Hall
(2017)
Blu-ray   0 comments 3 received 700
5 days ago
English The Vanishing of Sidney Hall
(2017)
Blu-ray   1 comments 6 received 875
5 days ago
English Wonderstruck
(2017)
Blu-ray   0 comments 2 received 522
5 days ago
English Wonderstruck
(2017)
Blu-ray   0 comments 2 received 570
5 days ago
English Gotham - فصل چهارم
(2017)
Web   0 comments 3 received 2,079
6 days ago
English Gotham - فصل چهارم
(2017)
Web   0 comments 3 received 1,474
6 days ago